Silky Tsurugi Straight Sheath
Silky Tsurugi Curve Sheath
Silky

SHEATHS - Tsurugi

Regular price $31.00
SHEATHS for the SILKY TSURUGI range.